Víc než život sám

Better Than Life - Israel Houghton

Tvá láska nemá konce
tvoje láska nekončí
Tvá přízeň je jak slunce
co každé ráno vychází
Tvoje láska září
láska září víc než život sám

Tvá všeobjímající milost
tvoje milost bez hranic
Tvoje síla, tvoje sláva
která rub vždy změní v líc
Tvoje láska září...

Óóó, jak září, óóó, víc než život sám
Óóó, jak moc září
láska, tvá něžná láska
víc než život sám

Jenom ty jsi spravedlivý
vidíš celou duši mou
A nic v tomhle světě
nemůže změřit lásku tvou
Tvoje láska září...

Všechny tvoje cesty
všechny cesty správné jsou
Proto zvedám svoje ruce
a zpívám chválu svou
Tvoje láska září...

Láska, tvá něžná láska
je víc než život sám
Víc než život sám!

Your love is everlasting
It's an everlasting love
Your mercy is as new
As every rising of the sun
And your loving kindness
Loving kindness, Is better than life

Your grace is all-sufficient
It's an all-sufficient grace
Your power and your glory
Are forever on display
And your loving kindness...

Oooh, it's better, Oooh, better than life
Oooh, so much better
Jesus, your loving kindness
Is better than life

Fairest of ten thousand
Of ten thousand you are fair
And nothing in this world
Could ever measure or compare
To your loving kindness...

All your ways are just oh Lord
You're just in all your ways
And i will lift my hands oh Lord
With gratitude and praise
For your loving kindness..

Jesus, your loving kindness
is better than life itself
Better than life