Stmívání

Evening Rise

Evening rise, spirit comes
sun goes down when the day is done
mother earth awakenes me
with the heartbeat of the sea...

Stmívání, duch přichází
skončil den, slunce je za kopcem
matka zem mě probouzí
mořský příboj mi v hlavě zní...