Moje spása
My God Is Awesome - Charles Jenkins

Můj Bůh je moje spása
dokáže přenést skály
v údolí mě chrání
skrývá před deštěm

Můj Bůh je moje spása
hojí moje rány
silou svou mě brání
když jsem oslaben

Můj Bůh je moje spása...

Můj Bůh je moje spása
vždyť celý svět zachránil
láskou svou vykoupil
navždy vládne v něm

Můj Bůh je moje spása
nad mou chybou mává
díky jeho lásce vstávám
jeho jméno chválím jen

Můj Bůh je moje spása... 

Je mocný, je mocný
Je velký, je velký
Spása, má spása

Je blízký, je blízký
Je něžný, je něžný
Spása, má spása

Ochránce, ochránce
Průvodce, průvodce
Spása, má spása...¨

Můj Bůh je moje spása
dokáže přenést skály
v údolí mě chrání
skrývá před deštěm

Můj Bůh je moje spása
hojí moje rány
silou svou mě brání
Jeho jméno chválím jen...

My God is awesome
He can move mountains
Keep me in the valley
Hide me from the rain

My God is awesome
Heals me when I'm broken
Gives strength where I've been weakened
Forever He will reign

My God is awesome...

My God is awesome
Saviour of the whole world
Giver of salvation
By His stripes I am healed

My God is awesome

Today I am forgiven
His grace is why I'm living
Praise His holy name

My God is awesome..

He's mighty, He's mighty
He's great , He's great
Awesome, awesome

He's holy, He's holy,

Deliverer deliverer
Awesome, awesome

Provider, Provider

Protector, Protector
Awesome, awesome

My God is awesome
He can move mountains
Keep me in the valley
Hide me from the rain


My God is awesome
Heals me when I'm broken
Gives strength where I've been weakened
Praise His holy name...